اجازه خانم ؟ اجازه ؟

سلام
اجازه خانم اجازه ؟ ديشب مهمون داشتيم نرسيديدم روخواني رو بخوانيم !!!

ديگه نا نداشتم يه كله با زبون روزه از ساعت 3 تا 8 شب انجام تكاليفش طول كشيده بود هم خودش از رمق افتاده بود هم من از نفس ، به اميد اينكه تكاليفش كاملا تمام شده به دفتر يادداشت معلمش نگاهي انداختم واااي دو بار روخواني از روي درس خداي خوب !!! شيطونه رفت تو جلدم19.gif به حسن گفتم پسرم خسته شدي عينهو من ! ديگه حال روخواني ات رو ندارم پاشو برو بخواب به خانومتون بگو ديشب مهمان داشتيم (مامان بزرگم كه بي توجه به گرفتاريم از بس حرف زده بود مخم پكيده بود102.gif )نتونستم بخونم !
بلند شد ، ديدم گوله گوله اشك از چشماش ريخت پايين ! گفتم چي شده عزيز مامان ؟ گفت آخه اگه روخواني نكنم خانوممون همه رو جريمه ميكنه !
پسر وظيفه شناسم نشست و روخواني اش رو انجام داد كه همكلاسي هاش چوب تنبلي مامانش رو نخورند !
يادم باشه براي اولين دروغي كه ميخواستم تو دهن گل گلابش بزارم چه جوابي بهم داد ! يادم باشه كه نفس اون از نفس من بزرگتره !

چقدر تكليف دارند هر روز از 1و نيم تا 3 كتابهاي بريلش رو به بينايي برميگردونم تا درست و غلطاش معلوم بشه از ساعت 3 تا 7 يه وقتايي 8 طول ميكشه ! نه اين كه فكر كنيد چند صفحه بهش مشق و رياضي داده ها نه !‌ شايد مثلا يك صفحه رياضي يا دو صفحه بنويسيم مثل مرتب كردن جمله يا جمله سازي و يا در آوردن برخي كلمات از توي درس فارسي باشه كه براي يك بچه نابينا كه همه كتاب رو بايد لمس كنه خيلي وقت ميگيره و يا براي جدول كشيدن يكان دهگان خودمون كه مثل صليب ميكشيديم يايد در خط اولش مثلا بنويسه ده تايي دو تا خونه سوراخ نكنه بعد بنويسه يكي بعد يه تا خونه زير هم سوراخ كنه و ... بي خيال همين كار اگه خيلي سريع انجام بشه با تايمي كه گرفتم 2 الي 3 دقيقه وقت ميبره ! ولي براي بچه همسان بيناي خودش در حد دو تا خط متقاطع كشيدن به همين راحتي !
مثل پودر كيك رشد !!!106.gif تعريف از خود نباشه !!! 65.gif چه ربطي داشت ؟
اشكال از اون بالاست كه بد جوري داغ كرده برم بخوابم 6 صبح بايد برم مدرسه ببينم چرا اين بچه امروز كه استثناء قرار بوده 11 و 45 دقيقه برسه و يه دفعه 1و 35 دقيقه رسيده !!! و چرا بدون اجازه بنده بچه رو بردند سنجش نميدونم چه كوفتي براي گذاشتن برچسب جديد !! و چرا از اينكه بچه بلد نيست شيرآب دستشويي كجاست 15 دقيقه تو توالت بشينه گريه كنه كسي به داداش نرسه و اينكه چرا توي سرويس بچه ها حرفهاي بدبدبد ميزنن و چرا ميگن حسن جهت يابيش صفره در حالي كه سواد خودشون زير صفره !!! بعد براي يه دونه قلم يا به قول شما مداد خريدن بايد تا اون ور تهرون برم چون توي مدرسه يك قلم نشكسته پيدا نشده كه به اين بچه بدند تا دستش موقع نوشتن زخم نشه ! بعد برگردم بيام خونه سر درس و مشقش و سرو كله زدن با حسين !!!
نه نه نه اجازه خانم اجازه ؟  جمعه است امروز مشق بي مشق !
تا بعد .

/ 0 نظر / 34 بازدید